تبلیغات
رادیو و تلویزیون ایران - پخش زنده شبکه شهرکرد
پخش زنده شبکه جهان بین (شبکه استانی سیمای مرکز چهار محال و بختیاری، شهرکرد)